سلام، من دموی سامانه محاوره متنی ستادیران هستم. اینجا هستم تا اگر در استفاده از سامانه ستاد به مشکلی برخوردید با هم حلش کنیم. می تونید عبارت خطا رو برام بنویسید یا از لیست خطاهای پرتکرار خطای خودتونو انتخاب کنید.

خطاهای پرتکرار:

از جواب راضی بودی؟